متن نوشته شاهزاده رضا پهلوی خطاب به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد

۲ نظر:

  1. آقای رضا پهلوی عزیز از شما و از تیم شما نهایت سپاسگزاری را دارم. من سرشار از شوق و اندوه هستم. شوق از اینکه صدای ملتم به گوش سازمان ملل رسیده است و اندوه از اینکه ما ایرانیان با تمدن بیش از 2500 سالۀ خود، اکنون در پیشگاه سازمان ملل از کشتار و شکنجه های قرون وسطایی بر فرزندان میهنمان ایران زمین، شکایت برده ایم.
    فرحناز عمادی

    پاسخحذف