امروز فقط اتحاد و همبستگی

در مقطع خاصی از تاریخ ایران قرار گرفته ایم و تحولات بین المللی و در راستای آن تحولات درونی ایران،نشان از روزهای پر حادثه ای را در آینده نه چندان دور می دهد.آنچه که بیشتر از تمامی موارد دارای اهمیت ومهم است ،رسیدن اپوزیسیون و مخالفان جمهوری اسلامی به یک توافق اساسی مبنی بر تشکیل یک شورای ملی جهت مدیریت این بحران در حال وقوع است.تجربه سی واندی سال به همه ما ثابت کرده است که هر جا مسائل شخصی و گروهی در یک مجموعه ملی ،پررنگ شده،ایرانیان به نوعی با عدم اعتماد و بد بینی به موضوع نگاه کرده اند و یکی از بزرگترین موانع تشکیل این تشکل ملی تا به امروز به نظر من،همین موضوع بوده است. امروز نیاز واقعی ایرانیان برای نجات از شرایط حاد کشور و گریز از سیاستهای غلط جامعه بین الملل در مورد مردم ایران،همانا رسیدن به اتحاد و همبستگی و کنار گذاشتن من،من های شخصی ، گروهی و تعامل و سعه صدر تک تک گروههای سیاسی مخالف رژیم با تمام تفاوتهای در دیدگاه و اندیشه است.امروز آنچه که می تواند ما را به این اتحاد استراتژیک برساند،همانا هدف مشترکمان در سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و ایجاد یک حکومت بر مبنای دمکراسی و سکولاریسم است.
دیروز سخنان بسیار منطقی و سیاست ورزانه شاهزاده رضا پهلوی را در جلسه ای در اتاق سخن که به دعوت گروههای چپ با آن پیشینه تاریخی مخالفت با حکومت سلطنتی راشنیدیم . مجموعه سخنان و روند جلسه نشان از شفافیت و اقناع گروهها و افراد در رسیدن به نقطه مشترک بود و این نوید بزرگی بود برای کسانی که این روزها شبانه روز برای تشکیل شورای ملی ایرانیان با حضور تمامی نمایندگان گروهها و اشخاص تاثیر گزارایرانی ،تلاش می کنند.
مجموع صحبتها و پرسش و پاسخهای جلسه دیروز را در اینجا قرار می دهم و امیدوارم هر ایرانی دوست دار وطن ،وقتی گذاشته و به مجموع سخنان این جلسه گوش دهد. در اینجا ضمن تشکر از جناب حشمت رئیسی برای اداره خوب جلسه،امیدواریم که این جلسات شروعی بر رفع ابهامات در مورد افکار دمکراتیک شاهزاده و برنامه های ایشان برای آینده ایران ،برای همه کسانی باشد که متاسفانه دانسته یا ندانسته اسیر تبلیغات منفی شده و نسبت به ایشان دشمنی می ورزند .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر