21 اسفند چه روزی است ؟

در تاریخ ایران اتفاقاتی بر اساس حساب روزها و ماهها و سالها همیشه مطرح بوده و برای ما ایرانیان اینگونه بحثها و سخنها در مورد سالگرد و روز گرد و صدمین سال و گذشت هزاران سال و قید های مشابه ،دارای جایگاه خاصی است.....دوستان عزیز 21 اسفند نیز می تواند نشانگر روزی در تاریخ سیاسی ایران بر اساس یکی از قیود مشابه ذکر شده در بالا باشد و چه چیز مهمتر از اتفاقات و رخدادهای ماههای اخیر، یکروز بسیار تاریخی از نظر قید زمانی که در نبرد علیه کلیت رژیم جمهوری اسلامی می تواند نشانگر یک حرکت و فعالیت مداوم باشد و انرژی دوباره ای برای شدت بخشیدن به این مبارزات به ملت ایران وارد آورد .. بیست و یکم اسفند 1390 فقط یکبار در تاریخ سیاسی ایران اتفاق خواهد افتاد .دوستان ما در جنبش آذربایجان برای دمکراسی و یکپارچگی ایران ،با پیشنهاد این روز بعنوان نقطه عطفی در تاریخ مبارزات معاصر مردم ایران ،در روزهای آینده جزئیات امر را به آگاهی عموم هموطنان عزیز خواهند رساند
پاینده ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر