نداندا با چشمان باز زندگی را بدرود گفت

با چشمان بسته زندگی نکنیم!


۱ نظر:

 1. ‫ندا 4
  ..
  ندا جان آن نگاهت ، نگاه ِ پر ز ِ رازت ، شد جهانی
  چنان است آن نگاه ، گویا ز ِ من اسرار خوانی
  نگاهت را ، تمنا و تحکم با سئوال همراه باشد
  برای کسب آزادی ، تمام ِ مردمان ، همراه خوانی
  ..
  سوز

  پاسخحذف