دانلود کتاب گذشته و آینده از دیدگاه شاهزاده رضا پهلویشاهزاده رضا پهلوی در گفت و گو با احمد احرار
.این گفت و شنود در پاییز سال ۱۹۹۹ (۱۳۷۸ خورشیدی) صورت گرفته است
مصاحبه کننده، احمد احرار، روزنامه نگار و نویسندۀ سرشناس، کار حرفه ای خود را به عنوان خبرنگارسیاسی و پارلمانی روزنامۀ بزرگ عصرتهران، «اطلاعات» .آغاز کرد و تا امروز که ۴۵ سال از آن تاریخ می گذرد بی وقفه به کار نویسندگی و روزنامه نگاری ادامه داده است.ن
در سالهای قبل از انقلاب، احمد احرار سرمقاله های سیاسی روزنامۀ اطلاعات را می نوشت و در همه حال، مقالات انتقادی و اجتماعی او که با امضای آشکار یا مستعار در این روزنامه یا نشریات دیگر تهران چاپ می شد، به سبب سبک خاص و دقت نظر و لطافت قلم نویسنده، علاقمندان و طرفداران بی شمارداشت.ن
علاوه براین، تالیفات احمد احرار از پرخواننده ترین کتابهای تاریخی و داستانی است که قبل و بعد از انقلاب در تیراژ وسیع و چاپهای مکرر انتشار یافته است.ن

 دانلود کتاب

ISBN 0-9538644-0-5
June 2000

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر