روز قربان

روز قربان بر همه کسانی که ثروتهای این آب و خاک را به دامن عربها و شاهزاده های عربی میریزند تسلیت باد.
این فیلم را فقط برای اینکه شاید تعدادی از شما ها به خود آیید در اینجا به نمایش می گذارم!!!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر