مصاحبه با تلویزیون کانال یک - برنامه با مردم - ۷ تیر ماه ۱۳۹۶


- پیش بینی سه سال قبل در مورد رشد تروریسم و تهدید امنیت جوامع غربی
- لزوم پشتیبانی از شاهزاده رضا پهلوی در مقطع کنونی
- تشابه و تفاوت وقایع انتخابات سال ۸۸ با انتخابات ۹۶ و ریزش درون رژیم
- آیا جنگی در پیش است ؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر