فردای روز نمایش انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ در ایران
ابتدا تبريك مى گويم به ١٦ ميليون ايرانى آزاده اى كه به حق رأى خود احترام قائل شدند و در انتخابات غير دمكراتيك رژيم شركت نكردند .
و باز تبريك مى گويم به امتناع كنندگان به شركت در اين سيرك بزرگ ، كه اينبار بيش از هميشه وجودشان و نبودشان براى رژيم احساس شد و بيشتر از هميشه از آنها گدايى رأى و تأييديه نظام كردند و حتى رژيم راضى شد ، خيلى از پرنسيپ هاى اوليه خود را زير پا بگذارد ( از جمله رقص و پايكوبى ها در تجمعات ، حضور زنان بى حجاب و مينى ژوپ پوش در حوزه هاى راى گيرى خارج از كشور ، بها دادن به افراد معلوم الحالى چون امير تتلو ، بسيج همگانى مهره هاى صادراتى به خارج از كشور و بالطبع سوزاندن اين مهره هاى اپوزيسيون نما و ... )
صحبتهاى متعددى كه با افرادى از رأى دهندگان در حوزه ملبورن داشتيم ، نشان داد كه بيشتر افراد با اساس رژيم مشكل دارند و تنها و به خاطر دلايلى كه براى خود ساخته و يا اقناع شده بودند ، در اين راى گيرى شركت كردند تا اوضاع از اينى كه هست بدتر نشود و هيچ آرزويى براى بهتر شدن اوضاع و تحول مثبت در ميان اينان ديده نمى شد و رأى به بد از ترس بدتر ، شعار اكثريت چشمگير رأى دهندگان بود !
اين مهم نبايد از ديد كارشناسان امر و كنشگران ناديده گرفته شود .
به آنان نيز تبريك مى گوئيم چون شادى و خوشحالى شان ، شادى ما نيز هست و آرزو مى كنيم اين خوشحالى ماندگار و پردوام باشد !
اصول جوانمردى حكم مى كند وقتى دشمن با زيركى و هوشيارى نقشه مهم و حياتى را پيشبرد و پيروز ميدان شد ، بايد به او نيز تبريك گفت .
رژيم جمهورى اسلامى در نمايش اخير انتخوابات كه براى جهانيان به نمايش گذاشت ؛ بسيارى از مشكلات خود را ، حداقل براى كوتاه مدت حل كرد . از نشان دادن مشروعيت بالا و اقبال مردم به رژيم براى جامعه بين الملل ، تا ايجاد يك رضايت مندى عمومى در جامعه بيشتر شهرى پس از كاهش شديدمقبوليت و مشروعيت در سالهاى اخير .
در نقطه اى كه ايستاده ايم ؛تمامى قرائن حاضر نشان از جنگ قدرت ، درون حاكميت و بخصوص براى تعيين رهبرى آينده پس از سيد على خامنه اى است و صدالبته كه رئيس دولت منتصب در ٤ سال آينده ، نقش پررنگى در معرفى آن خواهد داشت .
معرفى زيركانه و هوشيارانه حسن روحانى در اين دوره ، مطمئنا در پشت پرده ، حاوى معاملاتى مهم و توافقاتى اساسى با بيت رهبرى و سپاه پاسداران بوده ، كه در آينده نزديك و با رويكرد دولت جديد ، متوجه آنها خواهيم شد .
اعلام نام نامزد مورد وثوق اكثريت قشر به ظاهر تحصيلكرده و اقشار مختلف داراى ادعاى روشنفكرى ، از دانشجويان خارج از كشور گرفته تا كارگردان و هنرمند و ورزشكار داخل كشور ،از سوى نظام در جهت تأمين نظر آنان و طرفدارانشان ، نوعى ارضاى روحى و روانى را براى امت شركت كننده از سويى و از سوى ديگر مشروعيتى دوباره و هرچند شكننده براى نظام در جامعه بين الملل به ارمغان آورد
ولى آنچه كه از ديده ها پنهان ماند ، حراج اعتبار و سرخوردگى بيش از ٧٠ درصد نيروهاى درون دايره حاكميت نظام بود كه براى نامزد ديگر ، يعنى سيدابراهيم رئيسى خرج شد . موضوعى كه مى تواند خود به دردسرى براى اصل نظام و كم رنگ شدن اصول انقلاب اسلامى آن ،منجر شود ودعواى درون قبيله اى را به شدت چند قطبى كند .
شخصا معتقدم در شرايط كنونى ، هر اتفاقى كه روى مى دهد ، به نفع هموار شدن مسير آزادى در ايران است و تنها رژيم مى تواند با رويكردهاى زيركانه و مختلف ، زمان طى اين مسير را كوتاه يا بلند كند .
متاسفانه با همكارى دانسته و ندانسته اكثريت واجدين شرايط براى تصميم گيرى در مورد سرنوشت ميهن ، در نمايش اخير انتخابات رياست جمهورى ، به نظر مى رسد اين مسير كمى طولانى تر شد ؛ ولى بى شك روزى به هدف خواهيم رسيد .
به اميد آزادى ايران و برگزارى اولين انتخابات آزاد در آينده اى نزديك
همايون نادرى فر
٢٠ مى ٢٠١٧
يك جاى دور از وطن 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر