سرنوشت بم بعد از گذشت هشت سال از زلزله

بیروت پایتخت لبنان
بم شهری تاریخی از ایران باستان

هشت سال گذشت ولی هنوز که هنوزه بم به مانند لبنان و نوار غزه ،آباد نشده است...پیشنهاد می کنم نام بم را به نام بیروت تغییر دهند ،شاید تازی زادگان جمهوری اسلامی به شوق آیند و از سفره پر مال و منال ایران ،چیزی هم عاید آنان شود !!!
امروز در خبرها خواندم که تنها سه خیابان اصلی در بم بعد از گذشت 8 سال ،اسفالت شده است!!! به نظرتون چی باید گفت؟.....باور کنید از بس ناراحتم حتی نمی تونم بنویسم.................

۱ نظر:

  1. فقط باید گفت ،،،مرگ بر جمهوری آخوندی ،،،کثافتهای عرب زاده اشغال ،،،،اشک آدم در میاد ،،،،

    پاسخحذف