دیاکو، پادشاه نامدار و بنیانگذار ایران
ایران را پرورانده و ساختم تا پناهگاه آزادگان باشد


دیاکو، شاه ماد، اولین پادشاهی است که یک سلطنت سراسری را در ایران تشکیل داد و ایران را به عنوان یک قدرت مهم جهان آن زمان مطرح کرد. مردم ایران ( ماد، پارس و پارت ) او را به پادشاهی برگزیدند. دولت ماد یکی از سه تیره آریایی ( ماد،پارس و پارت ) فلات ایران بود . شاهنشاه
دیاکو کاخی هفت‌طبقه و تودرتو برای اقامت خود ساخت که هر طبقه با رنگی دیگر تزئین شده‌بود و در پیرامون آن شهر همگتانه (همدان) را به عنوان پایتخت خود بنیاد کرد. به عقیدهٔ اکثر مورخین، پژوهندگان و باستانشناسان تپه ای که هم اکنون در شهر همدان قرار دارد و به نام تپه هگمتانه معروف است، محل واقعی شهر باستانی هگمتانه است . از جمله پیروان این نظریه می‌توان از: م.ت. مصطفوی،گیرشمن ،اشمیث ، لوشاش و پرادا نام برد.او ۵۳ سال پادشاهی کرد. او توانست اتحادی تاریخی بین تیره های مختلف نژاد آریایی ایجاد نماید .دیاکو ابتدا توانست 7 طایفه قوم ماد رابا هم متحد کند ، وی سپس به عنوان رهبر و قاضی آن 7 طایفه انتخاب شد که این مساله در سال 701 قبل از میلاد مسیح اتفاق افتاد. پس از 7 سال رهبری در بین این 7 طایفه، وی از طرف مادها ، پارسها و پارتها به عنوان پادشاه ایران انتخاب شد و تا سال 656 قبل از میلاد مسیح حکومت کرد. ماجراهای به قدرت رسیدن دیاکو در کتاب تاریخ هرودوت آمده است. دیاکو پسر کیاکسار (کسی که می‌تواند خوب نشانه‌گیری کند) و کیاکسار نام پدرش دیاکورا بر فرزند گذاشته بود. . آستیاگ مرزهای ایران را تا اروپا گسترش داد او پدربزرگ مادری کوروش هخامنشی بود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر