آنچه که باید در مورد سیاستهای دیگر کشورها و نگاه آنان به ایران بدانیم....سیاستهای تفرقه افکنانه و یا دنبال کردن سیاستهای خاص مورد نظر حاکمان در کشورهایی که از نظر تاریخی ،برخوردهایی چه ظاهرا دوستانه و چه کینه ورزانه با ایران داشته اند، در کتابهای چاپ شده در این کشورها و بخصوص کتب درسی آنها نمود بارز دارد.

بسیار خوب است که ما ایرانی ها آگاهی هایی در این خصوص که سایرکشورهای دوست و دشمن و گاها دشمنانی در لباس دوست ، در باره ما چگونه می اندیشند و دولت ها برنامه های خود را در مورد ایران و ایرانی چگونه پیش می برند داشته باشیم. این موضوع به ویژه برای آنانی که از روی نا آگاهی ،بعضا در خدمت این سیاستهای غرض ورزانه قرار می گیرند ، بسیار لازم به نظر می رسد .

در همین راستا نمونه هایی از سیاستهای مکتوب کشورهای عربی (مصر،مراکش،عربستان،سوریه و عراق بعثی) و همین طور جمهوری باکو یا آذربایجان (آران ) ارائه می شود.

برای دریافت مطالب لطفا بر روی نوشته زیر کلیک کنید

کتابهای کشورهای عربی


کتابهای جمهوری آذربایجان(آران )


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر