ایران ،کشوری که اسیر بی شرف ترین و بی وطن ترین حکمرانان است ...!ای بی شرف ...و ای بی وطن
یادمان نمی آید به خاطر کشته شدگان فجایع میهنم گریه ات را دیده باشیم ...
یادمان نمی آید به خاطر کودکان و مادران زنده بگور شده در زلزله ورزقان ،ناراحتی ات را دیده باشیم ..
یادمان نمی آید به خاطر سوختن دخترکان زیبای شین آباد و کشته شدن و معلول شدن آنها ،گریه کرده باشی....
امروز مادر هوگو چاوز را در بغل گرفتی و همراه او گریه کردی و سر سلامتی دادی....
یادمان نمی آید برای مادران داغ دیده و پدران زجر کشیده سرزمینم ،ابراز ناراحتی کرده باشی...

روزی آخوندی از تبار شما ، خوزستان همیشه قهرمانم را ، با سوریه معامله می کند !

روزی دیگر رهبرت مصباح ، ایرانم را فدای اسلام می کند !...
و امروز بر بالین یکی از غارتگران ثروتهای مردمم و یکی از بی وطنان جهان ،اشک می ریزی!..

بزودی وجود منحوس تو و رهبر بی شرف تر از تو را از خاک پاک میهنمان پاک خواهیم کرد...
بزودی زود...
همایون نادری فر
           9 مارچ 2013

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر