در انتظـــار آزادی !...هيچكسى نمیتونه
 به شمـــا آزادى بـــــِده،

هيچكسى نميتونه به شمـــا عدالـــت و برابرى بــــِده،
 

اگــــر مـردش هستى به دستشون بيــــار ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر