بیــــایید مــن ها را کنـــــار بگـــــذاریم و ما شـــــویم
بـــــزرگتــــــریــــن دشمــــــن مـــــــردم ایـــــــــران ، بـــــی تفـــــــاوتـــــــی اســــــــت .

"شاهزاده رضا پهلوی"

هم میهنان عزیز و بخصوص کسانی که در طول این 34 سال همواره داد سخن از نبود حرکتی جدی از سوی شاهزاده و همراهانشان داشتید ؛ روی سخنم با شما عزیزان است ، امروز ثابت کنید که به حرکت و نگاه ایشان به مسائل ایمان دارید ؛ نشان دهید که همچون سربازی برای ایران ،پای در میدان مبارزه رو در رو با رژیم و حکومت فاسد جمهوری اسلامی می گذارید و برایتان منیّت ها معنا ندارد ! 
امروز روز امتحان همه آنهایی است که خود را استخوان ترکانده های اپوزیسیون می دانند و خود را در مقام ریش سفیدی و پیش قراولی معرفی می کنند ؛ عزیزان ، اساتید گرانقدر ، سروران ، این گوی و این میدان ....بیایید و با مشارکت و دخالت در تشکیل شورای ملی ، خواسته های خود و همفکران و پشتیبانانتان را مطرح و به رای مردمان بگذارید. ...
بدانید که در صورت عدم همراهی و مشارکت شما ، مردم رنج کشیده و زیر فشار ایران ،هیچ توجیه و بهانه ای را از شما پذیرا نخواهند بود...!
بیایید من ها را کنار بگذاریم و ما شویم ....
امروز ایران ما را می طلبد....


فراموش نکنید که روزی باید پاسخگوی همه برگهای نوشته شده تاریخ باشیم که فرزندانمان مرور خواهند کرد!
همایون نادری فر
17 مارچ 2013

بـــــی تفــــــاوت نبـــــاش هـــــــم میــــــــهن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر