قابل توجه هم میهنان و پشتیبانان حرکت بسوی تشکیل شورای ملی ایران
دوستان و هم میهنان عزیزم

در مدتی که در کنار شما بودم ،همواره مرا مورد لطف و مهر قرار دادید و بارها از نظرات شما و راهنمایی هاتان درس ها آموختم ، وتجربه ها کسب نمودم . در این مدت بی گمان ، متوجه نوع فعالیتها و چگونگی آنها و کلا نقشه راهی که برای خود تعریف کرده بودم ، بودید و حال نیز هستید و در آینده نیز خواهید بود  .
همواره و در همه حال ، ایران برایم در درجه اول اهمیت بوده و در هیچ کنش و واکنشی ، منافع میهنم را فراموش نکرده و در آینده نیز فراموش نخواهم کرد؛ همچنین شاهزاده رضا پهلوی را تنها فردی در میان اپوزیسیون واقعی و مردمی می دانم که هیچ شک و شبهه ای در مورد میهن پرستی و آزادیخواهی وی ، وارد نیست وبه نظر من ، ایشان معتبرترین و مشروع ترین فرد برای رهبری اپوزیسیون واقعی و آزادیخواه ایران می باشند .

 متاسفانه، این روزها برخی با سوء استفاده از نام ایران و با سوء استفاده از اعتبار فردی شخص شاهزاده رضا پهلوی ، بدنبال اهدافی هستند که کم و بیش برای دوستان و شخص من ،مشخص بود و علارغم حملات شخصی به من و همفکرانم در ماههای گذشته ، تا امروز ، صرفا به خاطر جلوگیری ازسوء استفاده جمهوری اسلامی و مزدورانش ، ترجیح دادیم سکوت کنیم و ننگ همکاری با این عناصر نامطلوب را به جان بخریم ، چرا که عقیده داشتیم ومطمئن بودیم درهنگام وارد شدن پروسه تشکیل شورا به فاز اجرایی ، با برگزاری انتخابات سالم و دمکراتیک ، این افراد ،که در مراحلی و ناچارا بر این حرکت و نیز شخص شاهزاده و کمیته موقت شورا ،تحمیل شده بودند، وفاقد پیشینه و عملکرد امروزی مقبول درمیان مردم هستند ، طی یک پروسه بی اشکال و دمکراتیک ،حذف خواهند شد .

ولی متاسفانه قرائن نشان می دهد که این افراد کمرهمت بسته اند تا به هر نحو ممکن و با شعارعوامفریبانه نجات ایران با توسل به هر ابزاری و با ایجادفضای تهدید و توهین ، بدون در نظر گرفتن میزان رای و خواسته هم میهنان ، وشرکت کنندگان در انتخابات پیش رو برای حضور افراد در مجمع موسسین شورای ملی ، خود را نمایندگان مردم معرفی کنند !

تقاضای من از شما امضا کنندگان و پشتیبانان حرکت ، این است که ، ضمن حمایت قاطع از تشکیل شورای ملی در یک روند "دمکراتیک "و همراهی و پشتیبانی از شخص شاهزاده رضا پهلوی ؛ به تحرکات افراد منفعت طلب و زیاده خواه پاسخ مناسب دهید ونگذارید حرکت امیدوار کننده ای که ماههاست آغاز شده و تک تک هم میهنان در باروری و بلوغ آن نقش داشتند و خون دلها خورده اند و تهمت ها و افتراها شنیده اند وهزینه های مالی و زمانی و حتی گاها جانی را متقبل شده اند ، توسط افراد جاه طلب و ... به انحراف کشیده شود .

همایون نادری فر
عضو کمیته موقت هماهنگی برای تشکیل شورای ملی
11/3/2013

۱ نظر:

  1. امید دانا با در افتادن با مخالفین جمهوری حیوانی حاکم بر ایران به نام حمایت از رضا پهلوی یکی از این اشخاص است که باید به ایشان گفت به چه اجازه به نام هوادار شاه و سلطنت به چپیها توهین میکند؟! و اجتماع ایشان را به هم می زند چرا که هر کسی به نفاق میان مخالفین بپردازد خائن به مردم ایران می باشد خصوصان با یدک کشیدن عکس و استفاده از اسم رضا پهلوی

    پاسخحذف