بــه بهــــانه روز جهــــانـی زن ...همیشه با خود می اندیشم که چرا زناندر "هر زمینه ای "به دنبال تساوی با مردان بوده وبه دنبال چه چیز برتری در مردان هستند که خود را از آن محروم می دانند ؟ !البته مطمئنا منظورم تساوی حقوقی نیست که متاسفانه در جوامعی رعایت نمی گردد ، چرا که به نظرم در مبحث حق و حقوق ، نباید به جنسیت اشاره شود و تنها ملاک باید انسان بودن باشد و ذکر هر تفاوتی در این میان ،قابل بحث و جدل نیست !


ولی ،شوربختانه احساس می شود برخی از بانوان ، معنای تساوی را به غلط به همه زوایای زندگی انسانها بسط می دهند و باز جای بسی تاسف است که امروزه می بینیم ، به واسطه این تساوی خواهی ها و گاه برتری جویی ها، سر منشاء و آفریدگار احساس و عاطفه و در حقیقت آموزگار اخلاقیات و انسانیت ،که همانا مادران و زنان حاضر در یک خانواده بعنوان جزء سازنده جامعه هستند ؛دیگر همچون گذشته ، مسئولیت این امر مهم را بر دوش ندارند و این همه باعث شده است که رفته رفته ، شاهد افول عواطف انسانی و اخلاقیات در جهان و بخصوص جوامع و حکومتهای تحت سیطره فمینیست ها باشیم .

برای آگاهی بانوان عزیز ، تنها به یکی از امتیازات بارزشان و تفاوت قابل ستایش آنها با مردان ،اشاره می کنم که شاید خود نیز کمتر به آن توجه کرده اند : 

در واقع به نظر من ، زنان بایستی به خود ببالند و افتخار کنند که در نوشتن و تدوین حتی یک خط از هیچ کتاب مقدسی ! مشارکت و ادعای همراهی نداشته اند !
در نهایت ،اگر به پیرامون خود ،خوب بنگرید ، به دنبال تساوی با مردان نخواهید بود !
به گواه تاریخ ، کارنامه شما ،بسیار پاک تر از کارنامه مردان است ...

هر روز را روز فرد بدانیم !

روزتان فرخنده باد....

همایون نادری فر
8 مارس 2013

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر