آذربایجان ،خسته از بیدادعدم توجه مسئولان بی لیاقت فعلی ایران زمین به موضوع آسیب دیدگان زمین لرزه در آذربایجان شرقی و بخصوص حرکت زشت مجلس فرمایشی رژیم ، در عدم تصویب طرح تسریع رسیدگی به اوضاع زلزله زدگان ، دو روزی است که ذهنم را به کل مشغول کرده است .
وقتی موضوع عدم رسیدگی به فاجعه خشک شدن دریاچه اورمیه  را در کنار موضوع عدم رسیدگی به اوضاع زلزله زدگان آن دیار، قرار می دهم ....نا خودآگاه خشم فروخفته مردم آذربایجان را حس می کنم که این روزها می رود تا با فریادی بلند ، اهریمن جمهوری اسلامی را در هم شکند .

یاشاسین آذربایجان ،زنده باد ایران
همایون نادری فر
24 سپتامبر 2012

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر