بایدهمانطور که هستیم بیاندیشیم....در زندگی باید تلاش کرد تا فقط چیزی را شنید و دید ، که به انسان برای ادامه راه ایده بدهد و کمک کند...بله با اطمینان می گویم که واقعا بعضی از حرفها را باید نشنیده گرفت .

انسان اگر می خواست به همه این ادعاها و تهمت های نهان و عیان و بی اساس که در تمام دوران کارسیاسی چه در داخل ایران و چه دراینجا شنیده می شود ، جواب دهد ، باید همه تلاشها و برنامه کاری را کنار بگذارد و به این موضوع بپردازد . تصمیم گرفته ام از امروز به هیچکدام از این حملات و تهمت ها و ترور شخصیت ها جواب ندهم ؛ ولی این همه را در آرشیوی نگه خواهم داشت تا در زمان مقتضی ،اقدام قانونی در خور را انجام دهم .

و البته در این میان به توصیه یکی از دوستان عمل خواهم کرد که می گفت : " من یه چیز رو ، خوب یاد گرفتم در طول زندگیم تا حالا و اون اینکه هر کسی رو که خواست باهام در بیافته یا بهم تهمت بزنه به خودش و خداش واگذار کنم و همیشه این دعا رو کردم : خدا انقدر شما رو مشغول خودتون کنه (لزوما نه مشغولیت بد حتی اصلا همش شادی و خوشی ) که فرصت نکنین مشغول دیگران شین و به پر وبال دیگران بپیچین ..."

همایون نادری فر

15/9/2012

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر