نگذاریم درفش کاویانمان بیشتر از این خاک بخورد

نگاهت و صدایت هِیمنه دیکتاتور را به لرزه درآورده است
استواریت در برابر ظلم ظالمان ، ستودنی است .

کاش یاد بگیرند فریاد را از تو ، این موج سکوت پر صدا !
کاش همراهیت کنند در این اراده آهنین .

چرا که تا من و تو ، ما نشویم و در کنار هم قرار نگیریم
دیکتاتور هر روز عکس عزیزی را به دستمان می دهد !
بی تعارف و بی خجالت ...
او ضحاک زمان است مادر !
و ما نوادگان کاوه .

نگذاریم درفش کاویانمان بیشتر از این خاک بخورد ...

پاینده ایران و ایرانی آگاه

همایون نادری فر
می 2014
یک جای خیلی دور از میهن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر