سخنـــی با بـی وطنـــان !


مدتی است تعدادی از به ظاهر افراد موجه که با زیرکی و در زیر سایه برخی نامها و القاب ، به موضوعاتی می پردازند که حتی جمهوری اسلامی نیز برای پرداختن مستقیم به آنها، محتاطانه عمل می کند و می ترسد
  !

از همین فرصت استفاده می کنم و به این افراد هشدار میدهم :

نخست : ایران و یکپارچگی آن خط قرمزی است که تنها می توانید با خون میهن پرستان آن را کم رنگتر نمائید ،پس هر زبانی که به موضوع تجزیه طلبی بپردازد , یا هر دستی که در این راستا به کار گرفته شود ،بریده باد !.

دوم : شاهزاده رضا پهلوی ،فردی است که کارنامه ای کاملا روشن در 35 سال گذشته دارد و هرگز در مورد منافع ملی ایران ،دچار خطایی نشده است ؛و با اطمینان و ایمان کامل می توان ایشان را موجه ترین و بزرگترین سرمایه  اپوزیسیون برای گذر از جمهوری اسلامی معرفی کرد .
پرداختن به موضوعات سخیفی چون معامله با جمهوری اسلامی ، آگاه نبودن و عدم شناخت از افراد پیرامون و زیر سئوال بردن هوش و ذکاوت ایشان ،تلاش برای جدا نشان دادن ایشان و هدفشان با حرکت شورای ملی ایران ، تلاش برای نشان دادن تقابل در افکار ایشان با پدر و پدربرگشان و نیز پرداختن به حریم خصوصی خانواده ایشان ،چند وقتی است که شغلی پر درآمد برای مزدوران و بی شعوران شنبه بازار سیاسی شده است و هدفی جز آب به آسیاب جمهوری اسلامی ریختن ندارد .

اگر چه امروز ، به علت محدودیتهای مالی و نیز پراکندگی مکانی این بی وطنان ،امکان پیگیری حقوقی به موضوعات ،امکان پذیر نیست ؛ ولیکن در فردای ایران آزاد ،  برای جلوگیری از ادامه این رفتارهای آسیب رسان به حرکت آزادی بخش مردم ایران در این مقطع حساس تاریخی و نقض حقوق انسانی و حریم خصوصی افراد ؛ در جامعه نو بنیاد آینده ، این موارد پیگیری خواهد شد.

این بی وطنان بدانند که فرزندان ایران زمین و سربازان وطن ،تمامی حرکات و رفتارهایشان را رصد می کنند و گفتار ، نوشتار و اعمالشان در بایگانی تاریخ مبارزات ،ثبت می گردد تا روزی که به آنها در دادگاهی صالح و بر اساس قوانین کشور آزاد ایران ،رسیدگی شود .

این ابن الوقتها بدانند ،بسیاری از این جوانان و افرادی که مجبور به خروج از کشور شده اند و بدون هیچ چشمداشتی ،شبانه روز در جهت آزادی ایران عزیزمان تلاش می کنند و در این راه از خانواده و شغل و در آمد و رفاه خود گذشته اند ؛ بیش از این به آنها اجازه بازی با سرنوشتشان را نخواهند داد .این جوانان می خواهند به ایران بازگردند ،ایران را بسازند و در آبادانی و پیشرفت آن سهیم باشند .

شاهزاده رضا پهلوی نیز مطمئنا در بیش از دو سال گذشته که حرکت برای تشکیل شورای ملّی آغاز شد و تقریبا با همه افراد سرشناس اپوزیسیون و گروهها ،رایزنی شد،توانسته اند از فضای شفاف بوجود آمده  که برای اولین بار در تاریخ اپوزیسیون اتفاق افتاد ؛ در جهت شناسایی اپوزیسیون نماهای 34 سال گذشته که بیشتر به شغل دکانداری سیاسی مشغول بودند ،استفاده کنند و امروز با اطمینان بیشتر می توانند از پشتیبانان و همراهان راستین خود برای آزادی ایران ،سخن بگویند، از آنان حمایت کنند و در سازماندهی و بهره وری بهتر از توانایی های آنان عمل نمایند .

همراهیم با شاهزاده رضا پهلوی ،سخنگوی شورای ملّی ایران برای رهایی وطن.

پاینده ایران و ایرانی آگاه و هوشیار
برقرار باد پرچم سه رنگ شیرو خورشید نشان در پهنه ایران عزیزمان

همایون نادری فر 
   3اسفند ماه 1392 خورشیدی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر