سخنی با هم میهنان و بخصوص پشتیبانان شورای ملّی ایرانبا گذشت 35 سال از عمر رژیم و آزمودن روشهای مختلف مبارزاتی ، به نظر می آید باید یک مهلت زمانی برای قبول خواسته اکثریت مردم که همانا رفراندوم و برگزاری انتخابات آزاد در ایران می باشد ،اعلام گردد ؛ و از نیروهای شاغل در ارگانهای نظامی و انتظامی و نیز شاغل در دستگاههای حکومتی خواست که در این مدت ،همبستگی خود را با اکثریت مردم اعلام کنند .

پس از پایان این مهلت که درحقیقت برای موضوع آشتی ملی مطرح می گردد و مطمئنن تا ابد ادامه نخواهد داشت !؛ نیروهای مبارز و آزادیخواه ،برای جلوگیری از ادامه ویرانیهای جبران ناپذیر در کشور و جلوگیری از سرکوبهای خشن حکومت و مقابله به مثل با آن ،استفاده از همه گزینه های مبارزاتی برای رهایی و آزادی تا رسیدن به هدف که همانا تسلیم رژیم و یا سرنگونی آن خواهد بود،را برای خود مجاز خواهند دانست .

ویدئو زیر را هر از گاهی ببینیم تا فراموش نکنیم چگونه مسلحانه ،انقلابشان را بر ما تحمیل کردند ! و چگونه فرزندان بی دفاع این مرز و بوم را به خاک و خون کشیدند ؛ دروغ گفتند و فریب دادند و هر از چند گاهی ،برای ایجاد رعب و وحشت ،قربانیانی را از مردم عادی گرفته تا دانشجو و ... به مسلخ بردند و چنگ و دندان نشان دادند .پیشنهاد ارائه مهلت زمانی به رژیم را ، امروز به دفتر سیاسی شورای ملی ایران می فرستم و انتظار بررسی و اعلام نظر در این مورد را از آنها دارم و در ادامه پیشنهاد تشکیل کمیته نظامی و ارتش رهایی را برای جذب نیروهای متخصص نظامی ، جهت دفاع مشروع از ملت ایران در مقابل خشونت عریان رژیم در روزهای پیش بینی نشده خواهم داد .

مطمئنا این مهم به معنای نقض مفاد منشور شورای ملی که تاکید بر مبارزه بدون خشونت دارد ،نخواهد بود و تنها نشانگر توانایی ما در جهت سازماندهی برای دفاع مشروع از هم میهنانمان بهنگام اعتراضات و نافرمانی مدنی می باشد و قوت قلبی برای آنان که بدون ترس ،خواسته های خود را بر سر حکومت فریاد بزنند .

جمهوری اسلامی باید بداند که ما نیز می توانیم ،خواسته هایمان را به روشهای مختلف از آنها طلب کنیم .

دنیا نیز بداند ،ادامه رفتار کج دار و مریض با اپوزیسیون ایران و عدم توجه به موضوع نقض شدید حقوق بشر در ایران و عدم تلاش برای توقف آن و نیز مراودات آشکار و نهان با جمهوری اسلامی ،می تواند در نهایت به خشونتی ناخواسته و تحمیلی از سوی رژیم بر مردم و آزادیخواهانی که کاسه صبرشان لبریز شده است ؛منجر گردد .

همایون نادری فر
منتخب اول شورای عالی ،شورای ملّی ایران

17 فوریه 2014

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر