اتفـــاق بزرگ در راه اســت !
به نظر می رسد رژیم برای ادامه حیات خود ،نیاز به منحرف کردن افکار عمومی داخلی از مشکل اصلی که همانا ادامه نظام ولایی حاضر است دارد و در این میان خطرناکترین راه را بر گزیده است !

فرزندان خمینی ، این جمله تاریخی او را فراموش نکرده اند که : "جنگ برای ما یک نعمت بود "

چرا ؟! چون جنگ باعث شد تا تمام واقعیات خمینی و رژیم برپاکرده اش بر فریب خوردگان آشکار شود و می رفت که اختلافات داخلی حکومت در همان سالهای اول بعد از شورش 57 ، به فروپاشی آن بیانجامد .
ولی با آغاز ماجراجویی های خمینی و شیعیانش در عراق و شروع جنگ ، افکار مردم به سوی جنگ و دفاع از خاک و ناموس وطن سوق داده شد و در طول هشت سال ، رژیم توانست رقیبان خود را در داخل و مخالفانش را در خارج ،به صور مختلف از جلو راه خود بردارد و جای پای خود را در میهنمان محکم کند .

اینک نیز احساس می شود تاریخ در حال تکرار است و رژیم برای ادامه حیات خود و نیز از بین بردن ریشه ای مخالفان در داخل و خارج و بیمه کردن خود تا سالهای دیگر ،به دنبال ماجراجویی مشابه شهریور 59 است !
و در این مقطع حساس تاریخی است که ملت ایران باید هر چه سریعتر تکلیف خود را با رژیم مشخص کنند و جلوی اجرای دوباره سناریوی خانمانسوز جنگ را بگیرند .

مردم و همه کارکنان در ارگانهای دولتی و نظامی ،باید بدانند که جمهوری اسلامی بار دیگر به دنبال قربانی گرفتن از ایرانیان ،برای رفع بلا از دامان ولایت فقیه است .

این بار اگر جنگی رخ دهد ، عواقب آن بسیار وحشتناک و جبران ناپذیر خواهد بود .

هزاران کشته و معلول ،ویرانی زیر ساختهای اقتصادی کشور و در نهایت تجزیه ایران!

مطمئن باشید برای ولی فقیه ،حکومت بر 10 میلیون نفر در سرزمینی به نام " ولایت اسلامی شیعیان " نیز ارضاء کننده و مکفی است تا با هر قیمتی ،ردای حکمرانی خود را حفظ کند.
بدانید که برای آنها تجزیه کشور مهم نیست ،همانظور که خوزستان در مقابل سوریه برایشان مهم نیست !

هم وطن ،زمان به سوی اتفاق بزرگ پیش می رود!
اگر هوشیار نباشیم ،همه چیز را خواهیم باخت .

بی تفاوت نباش هم میهن
گاهی وقتها ،خیلی زود دیر می شود !

همایون نادری فر 
 30 بهمن 1392 خورشیدی
یک جای خیلی دور از وطن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر