خستــــه ام از اینکــــه فقــــــط زنـــــده باشــــــم!ملکه زیبایی و مدل مشهور ونزوئلایی،
جنِسِز کارموناGenesis Carmona، در پی شرکت در تظاهرات های ضد دولتی برای برکناری رئیس جمهور این کشور، از سوی نیروهای سرکوبگر حکومتی از ناحیه سر، مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به قتل رسید.
خبرگزاریها ، مرگ او را با مرگ ندا آقا سلطان در تظاهرات اعتراضی سال 88 به حکومت ایران ،مقایسه کرده اند .

و این جمله دردی است خاموش ولی کشنده که این دختر ونزوئلایی بر دست گرفته بود :

(( خستــــه ام از اینکــــه فقــــــط زنـــــده باشــــــم! ))

شعاری که بر زبان نداها و سهرابها نیز جاری بود و امروز نیز بر زبان بسیاری از جوانان ایرانی جاری است ...

بپا خیز هم میهن
حقوق انسانیت را طلب کن
حقارتت را تحمل نکن

قیمت تو ،یک سبد کالای خوراکی نیست !

همایون نادری فر
21 فوریه 2014
یک جای خیلی دور از وطن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر