توهین دولتمردان آمریکا و جمهوری اسلامی به شعور ملتهای یکدیگراظهارات متناقض دولتمردان داخلی و خارجی پس از توافقات پشت پرده ژنو ، باعث شد واژه جدیدی به نام " مصرف داخلی" وارد ادبیات سیاسی گردد
!
ظاهرا دولتمردان جمهوری اسلامی و غرب و بخصوص آمریکا ، برای توجیه تناقضهای موجود در سخنانشان ، دست به دامان این واژه شده اند .
در این میان ، آنچه که کمتر مورد توجه قرار گرفته است ، جایگاه مخاطبین و مردمی است که به نظر می رسد ، از سوی حاکمان ،در رده ساده لوح و احمق ، قرار داده شده اند ! و باید مصرف کننده این فریبها و دروغها باشند !
آیا این توهین مستقیم دولتمردان آمریکا و جمهوری اسلامی به شعور ملتهای یکدیگر نیست ؟!


بی تفاوت به این همه حقارت نباشیم ...

همایون نادری فر
۳۱ ژانویه ۲۰۱۴
یک جای خیلی دور از وطن!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر