سپــــــــاس هـــــم میهـــــــــن


سه روز گذشته همراه بود با نوید همبستگی ، اتحاد ،و بوی خوب اعتماد، میان ایرانیانی که سالها ، حسی اینچنین را تجربه نکرده بودند .

حرکت برای تشکیل شورای ملی ، نورامید را در سینه تک تک ایرانیان آزادیخواه ،چه در درون میهن و چه در خارج آن ، پس از 34 سال تاریکی ، روشن کرد و می رود با قدمهایی محکم و استوار ، این اعتماد میهن پرستان را در روزهای آینده پاسخگو باشد .

اینجانب، عضو کوچکی از این حرکت ، که از یک سال و نیم گذشته و آغاز سیستماتیک آن ، بعنوان عضو کمیته هماهنگی برای تشکیل شورای ملی ،در خدمت هم میهنانم بودم ؛ وظیفه خود دانستم در مقابل اینهمه سخاوت و مهر و اعتماد سر تعظیم فرود بیاورم و از پشتیبانی تک تک شما عزیزان و دلگرمی که برای ادامه پر قدرت این راه ایجاد کردید ،سپاسی ویژه داشته باشم .

سپاس 
سپاس
سپاس
پاینده ایران
پاینده مردم ایران
 و برقرار باد پرچم سه رنگ شیر خورشید نشان ایران

همایون نادری فر
29 ژانویه 2013
10 بهمن ماه 1391

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر