تو اگـــــر خـــــدای منـــــی ،کـــــاری بکـــــــن!
ارسالی از یک دوست ساکن ایران :

خدايا!!!
تو اگر خداى منى
پس چه فرقيست ميان من و آنكه خدايش هستی?!
اگر زيادى بودم
چرا آوردى
اگر نميتوانستى نان و آبم دهى
چرا زجرم ميدهى
من بهشتت نميخواهم
اگر زنده ام به زندگى 
هوا ميخواهم
نفس ميخواهم
همچون ديگر آفريدگانت!
قفسم باز كن!
رهايم كن!
در اينجا به من وعده زندگی بعد از مرگ ميدهند...
خدايا!!!
اگر ميخواستى آنجا زندگي كنم...
اينجا را چرا نشانم دادی؟
نميدانم چگونه التماست كنم!!!
اگر خالق منی!
اگر مجازاتم ميكنی!
خلافم را هم بگو!
تا بدانم به كدامين گناه زندانی اين قفسم!
ای خدا 
همه اينجا لا لند!
و من دست تنها
خودت كاري بكن
نميدانم چگونه برايت بفرستم نوشته ام را
 ميبينی چيز زيادى از تو نخواستم
فقط آزادی....
تاب ديدن گرسنگان را ندارم
و.....و......و......
خدايا!!!!خودت كارى بكن

از طرف : يك زنده
پ.ع

۲ نظر:

  1. in many ways everywhere in this world people are not really happy and not living as deserve a human .now most of times i think there is a creator but not a god that see and listen us.

    پاسخحذف
  2. dolat,ha--ayeneye--mel,lat,ha--hastand--<moris1315@gmail.com

    پاسخحذف