محــمد رضــا شـــاه پهلــــوی را چه کســـی تــرور کــــرد؟!
"در خاطرات اعلم صحبت از نوعی چایی انرژی زاست که هر دو در ملاقات های خصوصی می خوردند و اینکه یکبار نوشته است که دوست بازاری اش این چایی را دیر رسانده و نتوانسته آنروز برای اعلا حضرت چایی مخصوص دم کند در نتیجه به چایی معمولی بسنده کرده است!
چرا هر دوی آنها به یکنوع بیماری سرطان مبتلا شدند؟!!!!
چرا شاهی که جوان بود و ورزشکار و خلبان به یکباره به سرطان عروق مبتلا شد؟!!! 
چه کسی به وی مواد سرطانزا داد؟ !!!
چرا شاه میهن دوست ما زود از بین رفت؟ آیا این یک توطئه نبود؟!!!
آیا این کار با برنامه انجام نگرفت تا افکار بزرگ انسانی و متمدنانه وی برای ساخت ایرانی آباد سربلند و پیروز و جزو پنج کشور قدرتمند جهان و اولین قدرت منطقه ای تحقق نپذیرد!!! 
چه رژیم هایی و چه قدرت هایی از حضور شاه و ایران بزرگ و متمدن در منطقه و جهان خود را مغبون و متضرر می دیدند؟ 

اینها سئوالاتی است که باید یک روز تکلیفش روشن شود."

ایرانی به هوش باش....

(( با سپاس از استاد گرانقدرم دکتر امید مهر بخاطر تذکر و یاد آوری موضوع ))هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر