حقوق بشردر ایران، قربانی سیاست بازیهای غرب و شرقدر خبرها آمده بود که فردا پنجشنبه 24 می 2012 هیات ایرانی در پارلمان آلمان حضور پیدا کرده و در مورد نقض حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی ، سخن خواهند گفت .

در این میان آنچه که بیشتر به چشم می خورد و این جلسه را از جلسات مشابه مجزا می کرد، حضور شاهزاده رضا پهلوی در میان این هیات بود که ایشان سخنران این مراسم نیز بودند .
متاسفانه با خبر شدیم پس از نشست امروز در بغداد ، با فشار رژیم جمهوری اسلامی، و ترس روز افزون این رژیم از حضورموثر شاهزاده در مجامع بین المللی و بازتاب آن ، برنامه این نشست لغو شده است!

می توان گفت اولین نتیجه نشست بغداد، با لغو نشستی همراه شد که هدف آن فقط و فقط سخن گفتن از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بود!

کشورهایی که بانگ حمایتی شان از حقوق بشر و انساندوستی ،گوش فلک را کر می کند ،با این عمل خود نشان دادند که تمام سخنانشان شعاری بیش نیست. البته حرکت آنها در راستای منافع خود قابل توجیه است و شاید ایراد از ماست که از آنها انتظار داریم به ما بیشتر از خودشان بیاندیشند!! ولیکن باید به آنها گوشزد کرد ،که دیگر در مورد حقوق بشر شعار ندهند....
به هر حال تجربه سالهای سال در دنیای سیاست نشان داده است که بازنده اصلی بازی سیاسی دولتهای خارجی برای کشور ما ،همانا خود ملت ایران بوده است . لذا بر ماست که امیدهای واهی را از کمک و یاری غریبه ها برکنیم، و تنها با تکیه بر قدرت مردمی، آنچه را که به صلاح کشور و ملت است را بدست آوریم و در این راه با فشار بر افکار جامعه بین الملل ،دولتهای آنها را مجبور به تعامل با خواسته مردمی نماییم .

در عین حال لازم است این بی احترامی دولت آلمان را محکوم کرده و با عکس العملی مناسب به آنها و هم پیمانانشان ،بگوییم که مردم ایران تمامی حرکتها و سیاستهای آنها را در مورد کشورشان رصد کرده و مطمئن باشند این اعمال ناقض حقوق مردم ایران، در آینده روابط ایران آزاد با آنها، تاثیر خواهد داشت .

پاینده ایران و ملت ایران
همایون نادری فر
23 می 2012 میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر