فرتور جدیدم!دشمنان سرزمینم،

آنان که با زبان و نوشته های خود و یا باعمل خود، بر علیه منافع ملی کشور عزیزم ایران
گام بر می دارند بدانند:

با تیزبینی و دقت ، همه اعمالشان را زیر نظر دارم

بترسند از روزی که این عقاب تیز چنگال بر سرشان فرود آید!!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر