دریاچه اورمیه در کنار خلیج پارس و دریای خزرچند صباحی است که بحث خلیج همیشگی پارس و گستاخی های برخی دول عربی ،موضوع بحث اصلی در اینترنت ،خبرها و محفلهای عمومی و خصوصی شده است . وگاه دیده می شود ،تعدادی از هموطنانمان به درستی ، اهمیت مقوله خطر خشک شدن دریاچه اورمیه و واگذاری امتیازات دریای خزر از سوی حکومت بی لیاقت ایران را ،کمتر از موضوع خلیج پارس و جزایر سه گانه نمی دانند. شایان ذکر است ،همانگونه که لزوم حفظ نام خلیج همیشگی پارس و مالکیت جزایر سه گانه برایمان اهمیت دارد و حفظ تمامیت ارضی کشور عزیزمان ایران محسوب می شود ، به همان اندازه موضوع مالکیت و حق امتیاز 50 درصدی دریای خزر و نیز توجه به حفظ و احیای دریاچه ی ارومیه که یکی از هزاران سرمایه ی باقی مانده در دخل خالی وطن بشمار می رود مهم و حیاتی است.در این مقوله به عنوان یک ایرانی اهل اورمیه به دفاع از موضوع بحث خطر خشک شدن دریاچه اورمیه می پردازم واعلام می دارم که ، اگر همه ی ما بر این عقیده ایم که نبود خلیج پارس و یا تغییر نام آن توسط دول عرب منطقه بحران هویتی برای ایران به ارمغان دارد ، بپذیریم که با نابودی دریاچه اورمیه نیز ایران عزیزمان برای همیشه چیزی کم خواهد داشت و جای این زخم عمیق تا همیشه بر پیکر نحیف شده این سرزمین خواهد ماند. پیشتر اشاره کرده ام و دیگر بار نیز یادآوری می کنم که خلیج پارس در طول تاریخ چندین هزاز ساله ی این ملک ، به همان نام بوده است و تا همیشه خلیج پارس خواهد ماند. اما دریاچه اورمیه چنین شانسی را ندارد. غریب و بی دفاع در گوشه ای آرام آرام به پایان خود نزدیک می شود. اگر ایران و هویت ایران برایمان مهم است ، حفظ و احیای دریاچه ی اورمیه هم در کنار بسیاری موارد دیگر باید برایمان مهم باشد. همانگونه که زاینده رود ، بختگان ، پریشان ،خزر و خلیج همیشگی پارس برایمان مهم هستند. پس فراموش نکنیم در گوشه ای از این سرزمین دریاچه ای ، چشم به یاری ما دوخته است.به عواقب خشک شدن آن وهشدارهای بین المللی آن توجه کنیم و حکومت نالایق را مجبور کنیم تا فکری برای نجات آن بیاندیشد.
پاینده ایران و ملت ایران
همایون نادری فر
12 اردیبهشت 1391
1 می 2012

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر