انتخاب رئیس جمهور جدید فرانسه ،کمک به پر رنگ شدن مبحث برخورد با نقض حقوق بشر در ایرانبه نظر می رسد انتخاب فرانسوا اولاند به عنوان رئیس جمهور یکی از کشورهای تاثیر گذار در سیاستهای بین الملل یعنی فرانسه ، دغدغه ذهنی هموطنان ایرانی ما در جای جای دنیا نیز بوده است .سئوالهای مختلفی ازسوی هموطنان مطرح می شود، اینکه این انتخاب چه تاثیری در روابط فرانسه با جمهوری اسلامی خواهد داشت و مهمتر اینکه با توجه به تلاش برای برگزاری شورای ملی از سوی اپوزیسیون واقعی با حمایت شاهزاده رضا پهلوی که به احتمال زیاد در پاریس اعلام موجودیت خواهد کرد، این انتخاب چه تاثیری بر روند این کار خواهد گذاشت ؟

به نظر شخصی من ،انتخاب اولاند می تواند این نوید را به اپوزیسیون بدهد که مبحث حقوق بشر و نقض آن از سوی جمهوری اسلامی ،در اولویت اول تعامل دولت جدید با اپوزیسیون باشد. طرح شکایت از رهبر جمهوری اسلامی تحت عنوان اقدام علیه بشریت و تاکید شاهزاده رضا پهلوی مبنی بر اهمیت دادن غرب به موضوع نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران ،بجای اولویت دادن و پرداختن به بحث انرژی اتمی، می تواند مورد حمایت قاطع دولت جدید فرانسه باشد.
چرا که تجربه در سالهای قبل از 1981 نشان داده است که توجه احزاب سوسیالیست به مبحث حقوق بشر و حقوق انسانی و تحت فشار قرار دادن دولتهای توتالیتر ،برای رعایت این مهم ،بیشتر از احزاب دست راستی در فرانسه بوده است.
امید است در روزهای آینده،شاهد همکاری خوب و معقول دولت جدید فرانسه با برگزارکنندگان شورای ملی و شخص شاهزاده رضا پهلوی باشیم

پاینده ایران و ملت ایران
همایون نادری فر
18 اردیبهشت 1391 خورشیدی
7 می 2012

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر