امروز فقط اتحاد
قابل توجه هموطنانم با هر عقیده و دیدگاه سیاسی.

ابتدا سخنم با هموطنان اصلاح طلب ،قبول کنید که انتظار شما از سردمداران این جریان بیش از توان آنهاست....اگر آقای خاتمی رای نمی داد باید تعجب می کردید! خاتمی برای بقای جمهوری اسلامی باید رای می داد که داد، شما انتظارتان غیر از این بود؟....لطفا در مورد نگرشتان به موضوع اصلاح پذیر بودن این نظام و افرادی که این سخنان را می گویند و تکرار می کنند تجدید نظر کنید .سخن دیگرم با هموطنان در سایر گروههای اپوزیسیون و موافق براندازی این است که...لطفا احترام به هم میهن را فراموش نکرده وبدانیم که هر ایرانی برای خود دارای حقوقی یکسان با سایرین است و می تواند خلاف نظر ما فکر کند و عمل نماید.باید بدانیم در عین اختلاف نظر در عقاید و علایق سیاسی ، به این مهم بیاندیشیم که دشمن اصلی ما جمهوری اسلامی است و برای سرنگونی آن نیاز به اتحاد و همبستگی داریم...همانگونه که می بینیم جمهوری اسلامی از اختلاف بین اپوزیسیون ،شدیدا شادمان است.و مواظب باشیم که از این قضایا و اختلاف نظرها سو استفاده نکند ....هوشیار باشیم....و در نوشته هایمان دقت کنیم.
پاینده ایران و ملت ایران

همایون نادری فر
12 اسفندماه 1390 خورشیدی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر