بیشعوری !

بیشعوری (Assholism) سکه‌ی رایج و پر عضوترین مکتب دنیای کنونی‌ست وبیشعورها دارند دنیا را برمی‌دارند. همان کسانی که آگاهانه با رفتار و گفتار احمقانه، خودخواهانه و وقیحشان حق دیگران را می‌خورند اما همیشه حق به جانبند و مظلوم‌نمایی می‌کنند.
ئه… چقدر آشناست؟!

این کتاب با لحنی طنزآمیز شما را با چهره‌ی هولناک این آشنایی ، آشناتر می‌کند.

می توانید با کلیک بر روی عکس کتاب ،آن را دانلود کنید و بخوانید

(البته اجازه دانلود کتاب توسط مترجم در سایت شخصی ایشان صادر شده است )

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر