ششم فروردین، زادروز زرتشت؛ پیام داربی پایانِ خردِ نیک ،فرخنده باد
نیچه درباره ی اشو زرتشت می گوید :
"زرتشت، پيامبرِ ايرانی، در سپيده‌دمِ تاريخِ بشری، هستی را پهنه‌یِ جنگِ نيک و بد دانسته است که در دو چهره‌یِ ايزدیِ همستيز، يعنی اهورا و اهريمن، نمايان می‌شود. اين تفسير پيشاهنگِ تفسيرِ مسيحی‌ای ست که هستی را پهنه‌یِ ’گناه و کيفرِ جاودانه‘ می‌شمارد و يا تفسيرِ سقراطی و افلاطونی‌ای که مثالِ ’نيکی‘ را، در مقامِ والاترين ارزش، بر تارکِ هستی می‌نشاند." "در سخن زردشت، شُكوُهی يافت ميشود كه در كمتر سخنی ميتوان آن را يافت." "من می‌بايد به يک ايرانی، به زرتشت، ادایِ احترام کنم. ايرانيان نخستين کسانی بودند که به تاريخ در تمامیّتِ آن انديشيدند."

۱ نظر:

  1. درود بر شما
    سپاس از نگاره مفیدتان
    پیروز باشید...

    پاسخحذف