خجالت نکش مرد!
مرد سرت را بالا بگیر از چی‌ خجالت میکشی؟ خجالت را باید کسانی‌ بکشند که نان را از سفره تو دزدیده‌اند و حساب بانکیشان را در کشورهای دیگر پر کرده اند.

خجالت را باید کسانی‌ بکشند که هر لحظه فریاد عدالت عدالت سر می دهند و غیر از ریا چیزی در زندگی ندارند!

خجالت را باید آنهایی بکشند که به دنبال رای تو برای مشروعیت بخشیدن به سفره بی نان تو هستند.!!

خجالت را باید آن رهبری بکشد که به دنبال سیلی تو به صورت استکبار جهانی است در حالیکه نمی داند تو این سیلی را برای سرخ کردن صورت خودت لازم داری!!!

سرت را بالا بگیر مرد....سرت را بالا بگیر......یک روز خوب میاد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر