نه به انتخابات نمایشیتا سرنگونی جمهوری اسلامی در هیچ" انت خواب آتی" شرکت نکنیم

اولین انتخاباتی که در آن شرکت خواهیم کرد ،انتخابات مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی دمکراتیک ایران خواهد بود

به امید آنروز
پاینده ایران و ملت ایران


24/2/2012
5 اسفندماه 1390 خورشیدی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر