سال 2012 ،جمهوری اسلامی باید برود....
باور به یک امر محتمل را می توان طی کردن نصف راه تا رسیدن به هدف دانست. بیایید به همگان بگوییم که حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی ،امسال باید برود و به این (( باید)) ایمان و باور داشته باشیم.


پاینده ایران و ملت ایران
22/2/2012

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر