خمینی کبیر،در ویرانگری واقعا کبیر بود


امروز سالگرد ورود مردی از تبعید به کشور عزیزمان ایران است که اگر نظری برتاریخ معاصر ایران بیاندازیم ،می بینیم ، با ورود او دوران افول و شوربختی مردمان ایران آغاز شد. وی با وعده های فریبنده و دروغ خود مردمی را فریب داد که آغاز اصلاح اشتباهات جزئی حکومت شاهنشاهی را قبول نکردند و با پشتیبانی دستهای پشت پرده حکومتهای متخاصم و مخالف ایران قدرتمند، خود و سرنوشت خود را به دست مردی سپردند که برای برگشت به کشورش اعتراف کرد ،هیچ احساسی ندارد.
تحریک عراق به آغاز جنگ وحذف فیزیکی مخالفان و حتی منتقدان حکومت اسلامی ،آغازی بود بر دوران طلایی خمینی کبیر که به راستی در نابودی کشور از همه جهات ،کبیر بود.
ادامه سیاستهای وی پس از مرگ او توسط فرزندان خلفش چون خامنه ای ها ،نتیجه ای ویرانگر برای کشور و مردم ایران داشت که امروزه به عینه شاهد آن هستیم.
بسیار به جاست که از هموطنان درخواست شود به دنبال واقعیتها و مستندهای تاریخ بروند و آنچه را که این سالها با پوست و استخوان،حس کرده اند،به واقع مشاهده و درک نمایند .دیدن فیلمها ی مصاحبه این ویرانگر ایران و خواندن نشریات و روزنامه های موجود در آرشیوها بزرگترین و بهترین وسیله آگاهی بخشی است که هموطنانمان به آن نیاز دارند.(چرا که عده ای نوشته های کتابها و مقالات را غرض ورزی و نادرست می دانند ، ولیکن ویدئو ها و روزنامه ها گواه کاملا مستند از آنچه اتفاق افتاده ،است )
به امید روزی که مردمان کشورم ایران با آگاهی کامل و به دور از احساس غالب، حاصل از بازیچه شدن در دست پنهان اندیشان، برای آینده کشور عزیزمان ایران بیاندیشند و به اندیشه هایشان با ایمان تام عمل کنند...به امید آنروز

پاینده ایران

دوازدهم بهمن ماه هفت هزارو سی وسه میتراییهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر