ستار هم نزد ندا و سهراب رفت...
چـــــقدر کراهـــــــت دارد این که ، شنــــــــیدن خــــــبر مرگ برایــــمان عـــــــادت شـــــده است....!

ســـــــتار بهشــــتی، وبــــــلاگ نویــــــس هموطـــــنمان زیر شکـــــــنجه مزدوران جمــــــهوری اســــــــلامی ،جان باخـــــت!!!

همــــــــین....

مایــــــیم و گیجیِ خبرهای اینچنینی روزانه!!

و هر کــــدام از ما ،می توانســــت که امروز به جـــــای ســــتار باشد...!

و اما تــــــــو ای اهریــــــــمن ،

نصیب تو ناله ها و اشک های زنان و مردانی است که عزیزان شان قربانی منش اهریمنی تو می شوند 

و این ضجه ها روزی طوفانی سهمگین خواهد شد که تو و دودمان تو و آن خود فروختگان آلت دستت را با خود به قعر جهنم خواهد برد و از توفقط نامی پست در تاریخ این مملکت خواهد ماند.....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر