شـــــورای ملی ســــــوریه و شـــــورای ملی ایــــــران
با تشکیل شورای ملی سوریه و اتحاد و همبستگی میان نیروهای مبارز ، به نظر می رسد روند مبارزات در سوریه سرعت گرفته و با هماهنگی بیشتر این نیروها ، در زمانی کوتاه ، به زودی شاهد سقوط دیکتاتوری بشار اسد خواهیم بود .

امید می رود با تشکیل شورای ملی ایران و اتحاد استراتژیک اپوزیسیون واقعی ، به روند مبارزات علیه جمهوری اسلامی و نظام مذهبی و دیکتاتوری در ایران ،سرعت بیشتری داده شود .

اینک از تک تک هموطنانی که دل در گرو ایران و رهایی میهن از زیر سایه استبداد مذهبی و حکومت ضد حقوق بشر جمهوری اسلامی ،دارند انتظار می رود با پیوستن به این حرکت و پشتیبانی از آن و دعوت از کلیه چهره های مخالف و مبارز علیه جمهوری اسلامی ،برای شرکت در تشکیل این شورا ،وظیفه ملی و میهنی خود را ایفا نمایند .

همایون نادری فر
30/11/2012
www.farakhanmeli.org

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر