نسخه نهایی مستند مغزشویی مقدس


مستندی بسیار با ارزش از انجمن ورجاوند


بالا بـــــردن آگاهـــــی مـــــردم «پیــش نیاز» آزادی و پیشــــرفت است ..

اگــــــــر روزی سایـــــــه استـــــبداد از سرزمـــــین ما بــــــرود ،بـــــــدون داشــــتن

 مردمانــــی آگاه و هوشــــــیار «آزادی» هـــــم چــــــندان دوام نخــــــــواهد آورد

به نظر من هر ایرانی بایستی  این مستند را حداقل یک بار ببیند

 و در مورد آن بیاندیشد......

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر