متن استعفا از جنبش آذربایجان و جبهه آزادیخواهان مردم ایران

بنام مهر
جناب آقای دکتر جهانشاهلوی افشار
ریاست محترم دفتر سیاسی جنبش آذربایجان برای دمکراسی و یکپارچگی ایران
با درود و آرزوی سلامتی برای شما
در پی بروز و ادامه برخی حرکتهای انحرافی و تک روی ها در جنبش آذربایجان ، و عدم ترتیب اثر به درخواست اینجانب مبنی بر تشکیل اضطراری جلسه دفتر سیاسی ، امیدی به بهبودی اوضاع و ادامه حرکت درست این مجموعه دیده نمی شود ، لذا اینجانب از عضویت در جنبش ، دفتر سیاسی و معاونت هیات اجرایی ، استعفا می دهم ..
مطمئن باشید تصمیم اینجانب ، برآیند روزها اندیشه برای جلوگیری از حاشیه سازی های احتمالی بوده و اهورای ایران زمین را شاکرم ، به من کمک کرد ، این تصمیم را بگیرم تا نام و اعتبار اين آفریده کوچک ،بیش از این زیر سئوال نرود !
برای شما آرزوی عمری طولانی و پر ثمر دارم
پاینده ایران یکپارچه و ملت یگانه ایران
همایون نادری فر
22/8/2012
مطابق با اول شهریور 1391 خورشیدی
رونوشت :
کلیه اعضای دفتر سیاسی و هیات اجرایی
شایان ذکر است دستور فرمایید عکس بنده تا 24 ساعت از سامانه خبرگزاری آذربایجان حذف گردد واین متن در خبرگزاری منتشر گردد .
************************

بنام مهر
سرکار خانم دکتر عراقی دبیر کل محترم جبهه آزادیخواهان مردم ایران
با درود
در پی بروز برخی مسائل در هفته های گذشته که امیدی به ادامه حرکت درست در جبهه نمی رود و فکر می کنم برخی از دوستان نیز کم و بیش متوجه آن شده باشند ،از عضویت و معاونت دبیرکلی جبهه آزادیخواهان مردم ایران استعفا می دهم ..
مطمئن باشید تصمیم اینجانب ، برآیند روزها اندیشه برای جلوگیری از حاشیه سازی های احتمالی بوده و اهورای ایران زمین را شاکرم ، به من کمک کرد ، این تصمیم را بگیرم تا نام و آبروي اين آفریده کوچک ،بیش از این زیر سئوال نرود !
برای شما آرزوی پیروزی و بهروزی در راه خدمت به وطن دارم
پاینده ایران یکپارچه و ملت یگانه ایران
همایون نادری فر
22/8/2012
مطابق با اول شهریور 1391 خورشیدی
شایان ذکر است لطفا متن استعفا را در تارنمای جبهه منتشر و به اطلاع اعضا برسانید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر