آذربایجان خشمگین است!


آذربایجانیم...جانیم سنه قوربان


کاش بودم و بوسه بر زمین خشمگینت می زدم........

کاش بودم و صورتم را بر خاکت می چسباندم و دعوت به آرامشت می کردم.......


از این همه بیداد ....تو نیز همچو ما از خشم بر خود می لرزی.......

همایون نادری فر
12 آگوست 2012
22 امرداد 1391
۱ نظر:

 1. آذربایجان آنایوردوم سنه قربان
  شیرین شیرین سزلرو جانم قربان
  داغلاروا داشلاروا اوزم قربان
  یادواتوشسم جان ورسم سنه قربان
  آدیم سنون جانم سنون سزوم سنون
  کشی لیم داماریمین قانی سنون
  بتون جانم اورکمین یاغی سنون
  آذربایجان قراننیخدا گوزوم سنون
  آدوا قربان اولوم
  یریو قربان اولوم
  سسوو قربان اولوم

  پاسخحذف