سوخت ... با صدای سوختگی !


می گویند ایرانی است ... یا بهتر بگویم ایرانی بود !

24 سال سن داشت ،ولی از شانس بدش ،نه هنرپیشه بود و نه خواننده و نه مشهور...
می گویند بی کار شده بود و شرمنده زن و فرزندانش ...
می گویند کسی پاسخگوی مشکلاتش نبود ...
می گویند خسته بود از بی تفاوتی ها و درک نکردن ها ...
فریادش را با شعله های آتش همراه کرد تا داغتر باشد ...
تا شاید خواب سرد این جماعت مسخ شده را بهم بزند ...
دریغ که فراموش کرده بود اینجا ایران است و نه تونس !
سوخت و حتی بوی تن سوخته اش هم به خواب رفتگان این شهر را بیدار نکرد ...
و چه بسیاری بودند که دماغ خود گرفتند و از کنار او گذشتند تا خود را به تشیع جنازه هنرمند مورد علاقه شان برسانند و حماسه ای از ازدحام بیافرینند ...

بیدار شو هم میهن ...شاید فردا نوبت سوختن تو باشد و یا یکی از عزیزانت !

همایون نادری فر
 26 
آبان 1393

یک جای دور از میهن آخوند زده !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر