با شما تا آزادی


به نام حقوق بشر

تصمیم دارم تا بصورت ادواری و ترجیحا هفتگی ، به تفسیر و تحلیل وقایع ، گفتارها و کنشهای اجتماعی و سیاسی معاصر تحت عنوان سلسله مباحث (( با شما تا آزادی )) پرداخته و بعنوان کنشگرسیاسی و حقوق بشر ؛ به آسیب شناسی و چرایی عدم موفقیتها در این دو مقوله با تکیه بر تجربیات 15 ساله فعالیت خود در عرصه مستقل سیاسی و اجتماعی ، پرداخته و نیز پیشنهاد هایی را جهت حصول نتایج مورد نظر در جهت اهداف آزادیخواهانه و رهایی میهن از شرایط موجود ( حداقل از دیدگاه شخصی و زاویه نگاه خود به مسائل مورد بحث ) ارائه دهم .
امیدوارم هم میهنان ؛ این کوچکترین را از نظرات و پیشنهادات سازنده خود آگاه سازند و نیز منتقدین دیدگاههای ارائه شده ، با دیالوگی منصفانه و دور از بداخلاقی و با ارائه مستندات و دلایل کافی ؛ راه را برای آگاهی اینجانب و سایر هم میهنان مشتاق آگاهی ،هموار نمایند .
پیشاپیش سپاس از همراهیتان .
پاینده ایران

همایون نادری فر
 4 نوامبر 2013
13 آبان ماه 1393
یک جای دور از میهن !هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر