تانگوی سیاسی جمهوری اسلامی و غرب


جایگاه حقوق بشر در این تعاملات کجاست ؟
در نامه ها و سخنان رد و بدل شده ، واژه "حقوق بشر" جایی دارد ؟
شما که ظاهرا می توانید با فشار های مختلف ، رژیم را مجبور به عقب نشینی و خوردن جام زهر در مورد مسائل اتمی کنید ؛ چرا این توانایی خود را در جهت حلوگیری از نقض فاحش حقوق بشر و جلوگیری از اعدامها ،شکنجه ها و زندانی کردن بسیاری از فعالان سیاسی ،مدنی و حقوق بشر ،استفاده نمی کنید ؟!

در این تعاملات و بده بستانهایتان ،جان و مال و منزلت ایرانیان در کجا قرار دارد ؟!

فراموش نخواهیم کرد فشردن دست خائنان به مردم ایران را ؛ دیروز قره باغی ها و فردوست ها و امروز ظریف ها و روحانی ها
فراموش نخواهیم کرد لبخند به صورت دشمنان ایران و ایرانی را
فراموش نخواهیم کرد نامه پراکنی هایتان به ضحاک زمان

همایون نادری فر 
10 نوامبر 2014

یک جای دور از میهن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر