هفتـــــــه انتخـــــابات آزاد - ۱۷ تا ۲۴ خرداد ۱۳۹۲هفتـــــــه انتخـــــابات آزاد

۱۷ تا ۲۴ خرداد ۱۳۹۲

آنچه باید انجام دهیم :

اکنون در این بزنگاه تاریخی بر یکایک ماست تا تاریخ ساز ایران فردا باشیم وبرای رسیدن به حکومتی مردمی بر پایه اصول حقوق بشر و آزادگی دست در دست هم، خواست مشترکمان، «حق انتخاب آزاد» رادر مسیر آشتی ملی برای رسیدن به آزادی، امنیت و رفاه برای هر ایرانی به گوش جهانیان برسانیم.

در شرایطی که جمهوری اسلامی حق مسلم ما مردم ایران، یعنی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را سلب نموده است، رای راستین خود را بر روی کاغذ سفیدبه سازمان ها و نهادهای بین المللی و هرآنجا که می توانیم ارسال می نماییم تا ایرانیان و جهانیان بدانند که صندوق های دروغین ولایت فقیه یک فریب است و می بایست برای همیشه برچیده شود.

با ارسال پیام «رأی من، انتخابات آزاد» بر روی کاغذسفید ، به هر آنجا که می توانیم از دفتر سازمان ملل متحد در تهران تا دیگر سفارتخانه های کشورهای دیگر در ایران ، فریاد آزادی خواهانه خود را به گوش جهانیان برسانیم.


آدرس و مشخصات خود را به هیچ روی بر روی پاکت نامه ننویسید

پاکت نامه حاوی رای خود «رای من: انتخابات آزاد» راتنها با گذاشتن آدرس نهاد مربوطه (پیوست) ارسال نمایید


مامردم ایران محکوم در تبعید با هم میهنان درون کشور عزیزمان همراه می شویم و باارسال پیام های الکترونیکی به سازمان های بین المللی بی طرف (سازمان ملل، شورای بین المجالس و سازمان عفو بین الملل) فریاد آزادیخواهی ملت ایران را به گوش جهانیان می رسانیم.


۲۴ خرداد ۱۳۹۲

حکومت جمهوری اسلامی با اجرای نمایشی دیگر، به نام انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای محلی در انظار رسانه های بین المللی در کوشش است تا پایگاه های انتخاباتی را صف آرایی نماید و با نیرنگ به جهانیان نشان دهد که در نزد مردم ایران مقبولیت دارد و حکومت منتخب ملت ایران است.

مامردم آزادیخواه ایران به جای رفتن به پای صندوق های رای جمهوری اسلامی که آغشته به خون آزادیخواهان ایرانی است، ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ بر مزار جانباختگان راه آزادی بامادران و پدران داغدیده همراه می شویم و یک شاخه گل بر مزار عزیزان از دست رفته ، مینهیم و یاد آنها را گرامی می داریم.

شـــــورای ملّـــی ایـــــران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر