لطــفا بــرای ایـــران و بــه خــاطـر حفــظ اعتــبار نام ایـــران ، امضـــاء کنـــــــید
واژه ایــــران ، مســـاوی با جمــــهوری اســـــلامی نیســـــت

Iran is not equal to Islamic republic
الجمهوریه الاسلامیه لیس ممثل الشعب الایرانی
"l'Iran " n'est pas équivalent à l'expression "la République islamique 
Iran ist nicht gleich mit der islamischen Republik
irani, hukümetde olan islami cumhuriyetle kariştirmiyalim
イランの言葉は、イスラム共和国は等しくありません!
! Irán no es igual con la República Islámica


هم میهنان عزیز و بخصوص کنشگران سیاسی و اجتماعی ، از جامعه بین الملل بخواهیم در
 گفتمانها و متون نوشتاری بر علیه نظام فعلی حاکم بر ایران ، از واژه تنهای ((ایران)) استفاده نکنند .
بهترین گزینه برای معرفی این نظام ،همان واژه ((جمهوری اسلامی)) است .

شایسته خواهد بود که خودمان نیز این مهم را در نوشتارها و گفتمانها و اخبار منتشره ،رعایت کنیم و فراموش نکنیم که
واژه ایران ، مساوی با جمهوری اسلامی نیست .. 
==================
Dear compatriots, specially social and political activists, Let’s request from the international community to refer “Islamic Republic” instead of “Iran” in their speeches and discourses aiming to oppose against Iran’s current regime. 
It would be highly proper should we follow this principle in our literatures, discourses and news as well. 
Let’s not forget that “Iran” is not equal to “Islamic Republic”
 ==================
https://www.facebook.com/IRANisnotISLAMICREPUBLIC
==================

توضیحات بیشتر

در نگاه اول به موضوع ، آنچه که متاسفانه به یک عادت در اذهان ما و جامعه بین المللی تبدیل شده است ،حضور نام ایران به جای نام جمهوری اسلامی و به غلط ، در حوادث تروریستی و ماجراجویانه اینچنینی دراقصی نقاط جهان ،از تایلند گرفته تا آمریکا و اروپا است .

پرداختن به این موضوع و دعوت به ایجاد کمپینی برای عدم تکرار نام ایران به جای رژیم جمهوری اسلامی ، در حرکتهای تروریستی و معادلاتی که هیچگونه ربطی به صاحبان اصلی ایران یعنی مردم ایران ندارد ،خود کار بزرگی است که بایستی دردستور کارکنشگران سیاسی و اجتماعی تا روز آزادی ایران و تشکیل حکومتی بر پایه دمکراسی در ایران ،قرار گیرد .
جامعه بین الملل ،باید بداند ،مردم ایران امروزه با تجربه ای که از حوادث گذشته تقویم این کشور ،کسب کرده است ،متوجه تمامی حرکات و تصمیم گیریها و بخصوص نادیده گرفتن منافع ملی خود به نفع سیاست بازیهای حکومتهای کشورهای سود جو از بازیهای سیاسی منطقه است و آن را لکه سیاهی در روند اعتماد در دوستی و قضاوت درسرنوشت خود می داند.

باید بصورت شفاف و بی هیچ تعارفی به جامعه بین الملل گوشزد کرد که ، عملکردهای نادرست و ماجراجویی های رژیم جمهوری اسلامی ، خواسته ملت ایران نبوده و نیست و جامعه بین الملل نبایستی به بهانه تنبیه و تحت فشار قرار دادن حکومت اسلامی در ایران ،بطور مستقیم و غیر مستقیم ،مردم کشورمان را هدف قرار دهد و از این موقعیت به نفع خود سود جوید .

امید می رود ،با توجه به همه مشکلات امنیتی و فضای رعب و وحشتی که متوجه ایرانیان داخل کشور است و آنها را از هر گونه حق خواهی و اعتراض به استعمارخارجی و استبداد داخلی در مقطع کنونی باز می دارد ، با تشکیل شورای ملی در روزهای آینده و گرفتن نقش نمایندگی مردم ایران به پشتوانه حمایت مردمی داخل کشور ،این شورا بتواند در کنار سایرکارکردهای خود برای نجات میهن از استبداد ؛ در راستای دفع استعمار نیز ، جامعه بین الملل را متوجه اشتباهات محاسبه ای خود کند و به آنها گوشزد کند که معامله بر سر منافع و سرنوشت مردم ایران نه از ذهن ما فراموش می شود و نه از حافظه تاریخ.....

پاینده ایران یکپارچه و پاینده ملت یگانه ایران  
همایون نادری فر
20/4/2013


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر