بــــه کجـــــا مـــی رویـــــم ؟!دیشب عکسی از مراسم پخش بستنی رایگان در تهران، یا یک همچین چیزی را دیدم !...دقایقی به این عکسها خیره شدم! ....
البته هیچگاه مخالف تفریح و وقت گذرانی و ...نیستم و آن را لازمه یک زندگی سالم می دانم؛ ولی !....
در شرایط امروز ایران ،که نفس بسیارانی از فشارهای اجتماعی و اقتصادی زندگی به شمارش افتاده است ، چرا همین جمعیت ،به دنبال نافرمانی مدنی در اعتراض به شرایط موجود و مدیریت فاسد حکومت نیستند ؟!...

راستی چرا؟!

همیشه گفته ام و باز تکرار میکنم که ، پاشنه آشیل جامعه ایران ، فقر فرهنگی و نبود آگاهی است .؛ میراثی شوم و حاصل بیش از 34 سال مدیریت نظام فاسد جمهوری اسلامی ....

به قول شــــاهزاده ، اگر بتوانیم به منش و رفتار گذشته مان که به آن افتخار می کردیم و می کنیم ،بازگردیم ، باید امیدوار بود ، وگرنــــــه .....

و این « وگرنــــــه » ،این روزها مرا خیلی آزار می دهد....!!!!!

همایون نادری فر
2013/4/5

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر