آسوده بخواب که هنوز خیلی ها خوابند!امروز خیلی سعی کردم در مورد زاد روز یکی از ابر مردان تاریخ ایران سخن نگویم! چرا که متاسفانه در فضای مسموم موجود ،می دانستم که باز به شاه پرست بودن و سلطنت طلب بودن محکوم می شوم و اشخاص بی سوادی که فرق سلطنت طلبی و طرفداری از آئین پادشاهی را نمی دانند ، جو موجود را مسموم تر و غیر قابل تنفس تر می کردند .
مردی که در کتاب پاسخ به تاریخش از آرزوهایش برای کشور و ملتی سخن گفت ،که «فراموشی مزمن گذشته »،یکی از بیماریهای مهلک آن گردیده است .بیماریی که فرقی میان پیر و جوان و فرد عادی و باسواد و روشنفکر قائل نیست و همه را چنان دچار خود کرده که هنوز بر آنچه بر سرشان آمده و بر گذشتگانشان رفته است را یا نمی دانند و یا نمی خواهند بدانند! .
پادشاها ، امروز روزی بود که به خاک میهن پای گذاشتی تا همین مردم تو را روزی پدر ایران نوین بنامند و رهایی بخش از عقب ماندگی و زبونی و همین مردم نیز روزی تو را دیکتاتور بنامند و خواستار مرگت باشند .
نمی دانم انصاف یا قضاوت درست و یا دیدن تمامی زوایای تاریخ سیاسی ،اجتماعی این مرز و بوم ،چه میزان سخت و یا ناممکن می نماید ، که مردمان کشورم ،همیشه با این موضوع مشکل داشته و هنوز هم مشکل دارند؟ و جالب اینکه این تنها در مورد شخص شما نبود ، بلکه بسیارانی هستند که بارها در تاریخ کشور ما ،مورد قضاوت نادرست و بی انصافانه قرار گرفته اند .
به هر حال چنین مردمی هستیم ما،  و ظاهرا تا به امروز هم نتوانستیم تغییری اساسی در باورها و رفتارها و ذهنیت های نادرست و یا سست و غیر منطقی ، بوجود آوریم .

به امید روزی که بشود  آزادانه نام تو را به نیکی یاد کرد و بلافاصله مورد حمله و تهمت و ....قرار نگرفت .

 و به امید روزی که از اشتباهات تو نیز آزادانه انتقاد کرد و باز مورد حمله و تهمت و ....قرار نگرفت.

آسوده بخواب که هنوز خیلی ها خوابند!!!!!

همایون نادری فر
4 آبان 1391 خورشیدی

۱ نظر:

  1. درود بر تو همایون عزیز. پیروز باشی.

    پاسخحذف